Фильтр
Автор(ы):
  
ИЗУЧЕНИЕ БАРЬЕРОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СКРИНИНГА НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ В ГОРОДЕ СЕМЕЙ
Целью исследования было изучение барьеров по проведению скрининга на раннее выявление патологии шейки матки. Методы исследования: проведено одномоментное поперечное исследование. Были опрошены 687 женщин в возрасте от 18 до 72 лет в организациях города Семей. Выводы. Основными барьерами для прохождения скрининга на раннее выявление патологии шейки матки в городе Семей была низкая информированность женщин, нехватка времени для визита к гинекологу, очереди.
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 55-57

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАР АРАСЫНДА ЖАТЫР МОЙНЫНЫҢ ПАТАЛОГИЯСЫН ЕРТЕ АНЫҚТАУ МАҚСАТЫНДА СКРИНИНГ ӨТКІЗУ КЕЗІНДЕГІ КЕДЕРГІЛЕРДІ АНЫҚТАУ
Зерттеу мақсаты: тұрғындар арасында жатыр мойнының паталогиясын ерте анықтау үшін скрининг өткізу кезіндегі кедергілерді анықтау болып табылады.
Зерттеу әдісі: бірсәттік көлденен зерттеу жүргізілді. Семей қаласындағы тұрғындар арасында 18 ден 72 жас аралығындағы 687 әйелдер сұрастырылды.
Қорытынды: Семей қаласында жатыр мойнының паталогиясын ерте анықтау мақсатында скрининг өткізу кезіндегі негізгі кедергілер болып төмендегілер жатады; тұрғындар арасында информацияның нашар таралуы, гинеколог кеңесін алуға уақыттың болмауы, дәрігер қабылдауында кезектің көп болуы.
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 55-57

BARRIERS TO CERVICAL CANCER SCREENING AT WOMEN OF SEMEY CITY
Objectives: The purpose of this project was to describe the knowledge, attitudes, and beliefs women regarding cervical cancer prevention and screening.
Methods: Cross-sectional questionnaire survey involving a consecutive sample of 687 women who ranged in age from 18 to 69 years in Semey city.
Conclusion: Knowledge of cervical cancer and cervical cancer screening is relatively low among women of Semey city. It is one of the barriers to get screening programme by women. And also the main problems of respondents were lake of time to visit of gynecologist and long queues.
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 55-57